Dieren

Wulp

Wulp
Wulp  Foto Mark Zekhuis
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

De wulp is een van de grootste steltlopers onder de weidevogels en valt ook op door zijn lange, licht gebogen snavel. Tijdens het broedseizoen vind je de wulp op het platteland in het noorden en oosten van ons land. In de winter vooral in het Waddengebied, waar hij overwintert.

Herkenning

De wulp is een grote, lichtbruine steltloper (de grootste steltloper van ons land) met lange poten en een zeer opvallende lange, omlaag gebogen snavel. Groter en lichter dan een regenwulp, met nagenoeg witte ondervleugels. Het vrouwtje heeft een nog langere snavel dan het mannetje, maar verschilt weinig in kleed. In vlucht heeft de wulp opvallend lange vleugels. De roep is een kenmerkend en verdragend "koer-líe...". In Nederland vind je de wulp vooral op boerenland in Overijssel, Drenthe en het Waddengebied. (bron: Vogelbescherming Nederland). Meer informatie over de wulp vind je op: www.vogelbescherming.nl

Wulp
Wulp  Foto Annie Keizer
Wulpen
Wulpen  Foto Mark Zekhuis
Wulp
Wulp  Foto Mark Zekhuis

Wulp op Rode Lijst

Het gaat niet goed met de vogels van het boerenland. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan zijn zelfs al verdwenen. Andere soorten zien we nog wel, maar nemen ook in aantallen af. Zo ook de wulp. Die staat sinds 2017 op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels in Nederland. Door het verdwijnen van heide en hoogveen en intensivering van de landbouw zien we al jaren een afname van de soort. Hulp is nodig!

Jonge grutto

Bescherming boerenlandvogels

Om de wulp en andere weidevogelsoorten in ons landschap te behouden, moeten we ze beschermen. Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Dit doen we door contact en kennisoverdracht tussen de groepen te stimuleren, projecten uit te rollen en nieuwe vrijwilligers op te leiden. Elk voorjaar weer gaan vrijwillige beschermers het veld in om weidevogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge weidevogels tijdens de werkzaamheden op het land. Een goede samenwerking met de boeren is één van de grootste succesfactoren. Wil jij aan de slag als boerenlandvogelvrijwilliger? Neem dan contact op met onze coördinator: Marja van Harten

Elke vierkante meter telt!

Help jij mee om ons landschap te beschermen? Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Steun ons