De Vliegende Brigade is een groep van 20-30 vrijwilligers van Landschap Overijssel die zich bezighouden met landschapsbeheer ten behoeve van bedreigde planten en dieren (Rode Lijst soorten). De Vliegende Brigade is actief op plekken waar geen plaatselijke vrijwilligersgroep actief is. De groep werkt door de hele provincie, op terreinen van Landschap Overijssel, maar ook op terreinen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren.

Wat zoeken wij?

Je voert zelfstandig beheerswerkzaamheden uit, in samenwerking met de andere vrijwilligers. De werkzaamheden worden gecoördineerd door de coördinator. De beheerswerkzaamheden zijn divers en bestaan uit aanplanten en afzetten van knotbomen en hakhout, onderhouden van bos, houtwallen en houtsingels, aanplanten en onderhouden van heggen, verwerken gezaagd- en snoeimateriaal, verwijderen van opslag, maaien en plaggen van heide, maaien, hooien, wieden van grasland en akkers, onderhouden van poelen, beken en sprengen. De groep vrijwilligers voeren de werkzaamheden meestal zelfstandig uit in overleg met de eigenaar / terreinbeheerder en de ecoloog van Landschap Overijssel. De Vliegende Brigade is jaarlijks ongeveer twintig keer actief, meestal in de periode augustus – half maart.

Wat vragen wij?

 • Je hebt een praktische instelling en je bent initiatiefrijk
 • Je hebt kennis van natuur en landschap
 • Je voert werkzaamheden uit conform de werkinstructie
 • Je kunt werken met divers gereedschap
 • Je past bij het werken met gereedschap de ARBO regels en de gebruiksinstructie toe
 • Je onderhoud je kennis en vaardigheden die nodig zijn om het werk goed te doen
 • Je neemt de condities van het terrein in acht t.a.v. behoud van flora en fauna

Wat bieden wij?

 • Een reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten wanneer je op pad wordt gestuurd in opdracht van Landschap Overijssel. Carpoolen wordt ten allen tijde gestimuleerd.
 • WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Vergunning voor betreden niet publiekstoegankelijke terreinen
 • Dienstkleding en Arbo-middelen in bruikleen
 • Arbo-materialen in eigendom: laarzen tegen kostprijs
 • Gratis donateurschap van Landschap Overijssel
 • Jaarlijks uitje met alle leden van de vliegende brigade en/of inhoudelijke excursie
 • Aanbod aan interne scholing

Locatie

De vliegende brigade is werkzaam daar waar ze nodig zijn. Zo kom je nog eens op mooie plekken door de hele provincie. Neem contact met ons op voor meer informatie.