Sinds de zomer van 2021 heeft Landschap Overijssel er een bedrijfsvriend bij. En het wordt een actieve vriendschap, want naast een financiële bijdrage levert deze bedrijfsvriend ook ‘handjes’ bij het werk in de natuur. Samen investeren we in een klimaatbestendige bosaanplant. Hiermee wil het bedrijf niet alleen een duurzame bijdrage leveren, maar ook de eigen medewerkers bewust maken van het belang van natuur en landschap. Het personeel wordt dan ook direct betrokken bij aanplant en onderhoud van de bossen.

Duurzame bedrijfsvoering

Slimstock is een bedrijf dat kennis en software ontwikkelt ten behoeve van voorraadbeheer. Eigenaar Eric van Dijk: “Als Slimstock zijn wij continu bezig om het voorraadbeheer van onze klanten te optimaliseren. Een optimale voorraad zorgt voor minder waste en ook voor minder spoedzendingen. Vaak wordt daarbij gekeken naar de economische voordelen, maar minstens zo belangrijk is de ecologische winst. Want een optimale voorraad zorgt voor minder afval en transport, en dus voor een kleinere ecologische footprint.” En dat laatste vormt voor Slimstock een van de kernwaarden van de organisatie. Ook in de eigen bedrijfsvoering zoekt Slimstock naar duurzame oplossingen. Zo wordt elektrisch rijden gestimuleerd en plaatste het bedrijf bijenstallen op het dak van het kantoor waar het personeel zelf honing slingert.

Eén hectare bos per jaar

Om de ecologische kernwaarde extra invulling te geven, gaat Slimstock ons vanaf dit najaar helpen bij bosaanplant. Bomen slaan CO2 op en helpen zo bij het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Het streven is om samen met Slimstock één hectare bos per jaar te ontwikkelen. Als eerste project is gekozen voor de aanplant van een voedselbos bij Hof Espelo. “Wij willen niet alleen financieel helpen bij de aankoop van grond”, aldus Eric. “Veel van ons personeel komt uit de randstad en woont in een stedelijke omgeving met weinig groen om zich heen. Waar ik me op verheug, is dat we als team straks zelf met de voeten in de modder staan. Wij praten veel met elkaar en met klanten over duurzaam handelen. Maar door echt zelf fysiek aan de slag te gaan, zoals met aanplant of snoeiwerk, ervaar je nog meer dat je een bijdrage levert aan de natuur. Heel fijn dat we bij Landschap Overijssel die mogelijkheid en begeleiding krijgen.”

Klimaatbestendig voedselbos

De keuze viel op een voedselbos, omdat voedselbomen niet alleen zorgen voor CO2-opname, maar ook voor biodiversiteit. In het bos vind je straks verschillende boomsoorten, zoals wilde appel, zoete kers en besdragende planten en bomen; soorten die zijn gekozen omdat ze van oorsprong in dit gebied voorkwamen en die zorgen voor voeding voor verschillende soorten insecten en vogels. Ook reeën, hazen en konijnen voelen zich thuis in zo’n bos.Bovendien wordt het bos klimaatbestendig, omdat we kiezen voor boomsoorten die bestand zijn tegen droogte en extreme neerslag - weersomstandigheden waarvan we verwachten dat ze vaker voor gaan komen door klimaatveranderingen.