Verhaal

Het verhaal van een boerenlandvogelbeschermer

Wulpeneieren
Wulpeneieren  Foto Nico Kloek
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Zo’n 2 à 3 keer per week vliegt ze met haar drone over agrarische gronden om weidevogelnesten op te speuren. Nesten die beschermd moeten worden voordat de boeren beginnen met maaien. Omdat veel nesten niet met het blote oog te zien zijn, wordt een drone met een infraroodcamera gebruikt. Arnita van der Weerd uit IJsselmuiden is vrijwillig dronepilote en samen met haar echtgenoot, met wie ze in het verleden een agrarisch bedrijf runde, zet ze zich in om boerenlandvogels te beschermen. In het afgelopen jaar (2021) vonden zij op deze manier maar liefst 82 nesten. Een mooie aanvulling op de zogeheten ‘nestenzoekers’.

Een intensieve hobby
Vanaf begin maart tot begin juni gaat Arnita met regelmaat op pad met haar drone. Ze begint vaak vroeg in de ochtend, want zodra de zon verschijnt wordt het gras warmer en verdwijnt het temperatuurverschil. Het nest is dan niet langer traceerbaar. “De drone kan pas worden ingezet zodra de vogel op het nest zit en de eieren een temperatuur van zo’n 20 tot 25 graden hebben. In een vroeger stadium van de opbouw van het nest en er onvoldoende eieren liggen, is de temperatuur te laag en zal je het nest niet vinden met een drone-camera,” legt Arnita uit.

Geen verstoring
Of het vliegen met een drone gedurende het broedseizoen voor verstoring zorgt? Arnita legt uit waarom dit niet het geval is: “Door voorzichtig over het land te vliegen, blijft bijvoorbeeld de grutto meestal op zijn nest zitten. En vliegt hij wel op, dan keert hij daarna toch weer terug bij zijn jongen. Door te vliegen laat je geen sporen na, want de route naar het nest wordt immers niet aangebracht, omdat je niet op de grond komt. Door een infraroodcamera op de drone te monteren, wordt het zichtbaar of er eitjes liggen. In enkele gevallen is het nodig om wat lager te vliegen, zodat het gras mogelijk wat opzij waait en je de eieren goed in beeld krijgt. We maken dan foto’s met de drone, die we dan achteraf bekijken. We worden overigens ook wel gevraagd om met behulp van een drone reekalfjes in het veld op te sporen. Ook zij moeten beschermd worden tegen het maaien.”

Monitoringstool
Nestenzoekers en dronepiloten zijn een goede combinatie als het gaat om nesten vinden. “Samen vind je er meer”, vertelt Arnita. Ook nestenzoekers zien steeds meer het belang in om niet alleen te voet maar ook per drone nesten op te sporen. Sinds dit jaar maken zowel de nestenzoekers als de dronepiloten gebruik van een monitoringstool. Een handige app waarin je de waarnemingen kunt registreren. “Je wilt de boer de exacte locatie doorgeven, zodat hij om het nest heen kan maaien.” In de voorbereiding van dit seizoen, organiseerde Landschap Overijssel een Boerenlandvogelcursus. Arnita was ook bij deze cursus aanwezig: “Het was een waardevolle training. Ik weet nu hoe ik er mee moet werken, maar voor dit seizoen heb ik hem nog niet kunnen gebruiken helaas. De app functioneert nog niet optimaal in combinatie met dronegegevens, maar hier wordt hard aan gewerkt.”

“Hier wil je je toch voor inzetten? Een boerderij is meer dan het houden van koeien. ”

Een betrokken vrijwilliger
Arnita is nu ongeveer 6 jaar actief als vrijwilliger voor de Boerenlandvogels. Ze doet dit samen met haar man, zwager en een jager. De stichting Collectief Noordwest Overijssel en Agrarische natuurvereniging Camperland, waar haar man nauw bij betrokken was, schafte zo’n 6 jaar geleden de eerste drone aan en zij zochten een vrijwilliger. Ze behoren tot de eerste groep dronepiloten. “Vorig jaar hebben we met z’n vieren in totaal 82 nesten gevonden. Wat mij opviel was het aantal grutto’s in Mastenbroek t.o.v. Kamperveen. In Kamperveen waren veel meer kieviten! Maar wat daar de reden van is? Ik denk dat het gaat om de voeding in de bodem. De grutto zit graag in wat luxer gras. Maar goed, dat is puur mijn gevoel!“

Het belang van boerenlandvogelvrijwilligers
Als boerendochter is Arnita opgegroeid met boerenlandvogels en zolang als ze weet zet ze zich al in voor de bescherming van deze vogels. “Hier wil je je toch voor inzetten? Een boerderij is meer dan het houden van koeien. De meeste boeren zijn diervriendelijk en het is belangrijk dat zoveel mogelijk zich inzetten, op welke manier dan ook om de weidevogels te laten bestaan. En nee, niet iedereen kan meehelpen zoeken maar dat hoeft ook niet. Zorg dan dat je op een andere wijze bijdraagt, bijvoorbeeld door een gift. We moeten dit echt met elkaar doen,” benadrukt Arnita.

gruttofilm-poster

Tip van Arnita: De film 'Grutto'

"De grutto is de ideale verhalenverteller van hoe de natuur ervoor staat in ons agrarische land en hoe onze nationale natuur verbonden is met die van elders in de wereld," legt de maker Ruben uit. De film van Ruben Smit is vanaf 7 juli 2022 te zien in de Nederlandse bioscopen. Een film waarin Arnita een bijdrage heeft geleverd.

Elke vierkante meter telt!

Help jij mee om ons landschap te beschermen? Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Steun ons