Salland

Regge Hellendoorn

De reggebrug
De reggebrug   Foto Gonny Sleurink
52.38231310744803, 6.462770865239274

De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n 60 kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. Een gebied dat de afgelopen 20 jaar robuuster is geworden dankzij het Reggeherstelproject. Via kruidenrijke kernen willen we het gebied verder versterken. Het gebied rond de Regge bij Hellendoorn noemen we 'Midden Regge'.

Een natuurlijke loop

Van 2004 tot 2014 is op deze plek hard gewerkt aan herstel van de Regge om daar waar mogelijk de natuurlijke loop van de rivier terug te brengen in het landschap. Doel daarvan is het vasthouden en geleidelijk loslaten van water bij hevige regenval. Ook mag de Regge op bepaalde plekken (gecontroleerd) buiten de oevers treden. En door haar bochten, vormt de rivier voortaan weer zelf het landschap; buitenbochten kalven af en worden steiler, binnenbochten zanden aan en worden licht glooiend. Door al deze maatregelen ontstaat een nieuw soort dynamische natuur. Niet alleen mooi om te zien, maar ook goed voor onze soortenrijkdom!

Regge, Koemaste Hellendoorn
Regge, Koemaste Hellendoorn  Foto Henrica de Joode
Wandelen langs de Regge
Wandelen langs de Regge  Foto Gonny Sleurink
Welsh pony voor begrazing
Grazende Welsh pony Hellendoorn  Foto Landschap Overijssel
Regge Hellendoorn
Regge Hellendoorn  Foto Greetje Janssen

Terugkeer van de otter en bever

Door alle natuurherstelmaatregelen is hier razendsnel een nieuwe soort natuur ontstaan. Inmiddels zien we allerlei soorten terugkomen, zoals de ijsvogel en de oeverzwaluw. Ook de otter is teruggekeerd en brengt hier al weer jongen groot. Zelfs van de bever zijn knaagsporen gevonden.

otter, Jacob van der Weele
otter, Jacob van der Weele 
Bever
Bever 

Vochtig bos

Ook de plantenrijkdom ontwikkelt zich. Bij de Midden Regge zien we typische beekdalbeplanting ontstaan; vochtig, beekbegeleidend bos met bijvoorbeeld wilgenstruweel en structuren van zwarte els en berk. Hier profiteren onder andere vlinders en struweelvogels van. Eén van de doelen is om vochtige hooilanden terug te krijgen. Deze zijn in Europa door ontginning, ontwatering en bemesting zeldzaam geworden. Omdat rondom de Midden Regge kortgeleden nog intensief werd geboerd, is het daar nu nog te vroeg voor.

Natuurwerkgroep Regge 2017

Vrijwillig meehelpen rondom de Regge?

Wil jij meehelpen om de natuur langs de Regge verder te versterken? Je bent van harte welkom bij Natuurwerkgroep De Regge. Een vrijwilligersgroep die zich inzet voor het beheer en onderhoud van de natuur rondom de Regge bij Nijverdal en Hellendoorn. Ook zijn we doorlopend op zoek naar landschapsgidsen of vrijwilligers die mee willen helpen in de monitoring. Meld je aan via bijgaande link:

Noodbrug over de Regge, foto van Gemeente Hellendoorn

Aanleg van nieuwe brug

17-01-2023 | De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug over de Regge is niet langer in gebruik en wordt vervangen. Het gaat om de brug tussen de Hellendoornse buurtschappen Marle en Eelen en Rhaan. Het deel van de wandel- en fietspaden die leiden naar deze brug zijn tijdelijk afgesloten. Bij de Oost Dammarke steege worden wandelaars en fietsers omgeleid. Van Heteren Weg- en Waterbouw voert deze werkzaamheden namens de Gemeente Hellendoorn uit.

Regge Hellendoorn - Greetje Janssen (16)

Ben & Jerry’s zorgt voor het landschap

Rondom de Regge, die langs ijsfabriek Ben & Jerry’s Hellendoorn stroomt, heeft Landschap Overijssel kruidenrijke kernen aangelegd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie van de ijsfabrikant. Dit is een voorbeeld van wat een nieuwe trend lijkt te zijn. “Bedrijven verbinden zich steeds vaker aan een concreet landschapsproject in hun omgeving”, aldus Louiset Vos.

Kleine ratelaar

Kruidige kernen dankzij jouw steun

In het najaar van 2020 deed Landschap Overijssel de oproep om te helpen bij de aanleg van kruidige kernen in het Reggedal. De respons was enorm. Met maar liefst 627 giften is ruim € 35.000 opgehaald. Daarbij kwam de gift van IJsfabriek Ben & Jerry’s in samenwerking met de Gemeente Hellendoorn. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen willen investeren in hun natuurlijk leefomgeving en de biodiversiteit,” zegt terreinbeheerder Evert Dijk trots. Door het kruidenrijk zadenmengsel wordt het Reggedal ruiger en dat is goed voor de soortenrijkdom. De kruiden, grassen en bloemen trekken veel insecten, vogels en andere dieren aan, zoals het icarusblauwtje en de wielewaal die profiteren van de natuurlijker omstandigheden.

Eropuit

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!