Wilde bomen en struiken worden in Nederland steeds zeldzamer. Nog slechts 3 tot 5% van alle bomen en struiken in Nederland is autochtoon. En dat maakt ze kwetsbaar. Vanuit onze missie om de natuur en het streekeigen landschap van Overijssel te behouden, maken wij ons sterk voor het beschermen en versterken van dit groene erfgoed en is het project ‘Wilde bomen & struiken’ gestart.

Via onderzoek, opleiding, kennisdeling en aangepast beheer zorgen wij ervoor dat wilde bomen en struiken behouden blijven, ook voor de generaties die na ons komen. Belangrijk onderdeel van dit project is het opleiden van vrijwilligers tot veldwerkers die wilde bomen en struiken kunnen herkennen en in kaart kunnen brengen.

In de vierde fase van dit project streven we ernaar om met alle opgedane kennis en ervaring een instrumentarium te ontwikkelen. Hiermee kunnen ook collega-TBO’s aan de slag om vrijwilligers op te leiden en wilde groeiplaatsen in kaart te brengen en te beschermen.