Wilde bomen en struiken worden in Nederland steeds zeldzamer. Nog slechts 3 tot 5% van alle bomen en struiken in Nederland is autochtoon. En dat maakt ze kwetsbaar. Vanuit onze missie om de natuur en het streekeigen landschap van Overijssel te behouden, maken wij ons sterk voor het beschermen en versterken van dit groene erfgoed en is het project ‘Wilde bomen & struiken’ gestart.

Via onderzoek, opleiding, kennisdeling en aangepast beheer zorgen wij ervoor dat wilde bomen en struiken behouden blijven, ook voor de generaties die na ons komen. In fase 3 brengen we de resultaten van bureau- en veldonderzoek samen tot kaarten met daarop de (waarschijnlijke) locaties van groen erfgoed, op schaal van het individu. Ook worden potentiële bronlocaties voor de rassenlijst en genenbank vastgelegd, zodat het CGN deze, na validatie, kan registreren als genenbewaringsgebied.