Wilde bomen en struiken worden in Nederland steeds zeldzamer. Nog slechts 3 tot 5% van alle bomen en struiken in Nederland is autochtoon. En dat maakt ze kwetsbaar. Vanuit onze missie om de natuur en het streekeigen landschap van Overijssel te behouden, maken wij ons sterk voor het beschermen en versterken van dit groene erfgoed en is het project ‘Wilde bomen & struiken’ gestart.

Via onderzoek, opleiding, kennisdeling en aangepast beheer zorgen wij ervoor dat wilde bomen en struiken behouden blijven, ook voor de generaties die na ons komen. Veldonderzoek vormt de tweede fase van dit project.

Opgeleid tot veldwerkers

Tijdens het veldonderzoek leiden we een groep geselecteerde vrijwilligers op tot veldwerkers met kennis en vaardigheden waarmee ze wilde bomen en struiken kunnen herkennen, determineren en karteren. Voor dit laatste maken we gebruik van een field-app, waarin we de inventarisatieformulieren hebben gedigitaliseerd. Hiermee kunnen veldwerkers de wilde bomen en struiken ter plekke op een digitale kaart intekenen en data toevoegen.

Opleiding door specialisten

De opleiding wordt verzorgd door verschillende specialisten op het gebied van wilde bomen en struiken: Bert Maes, Lodewijk van Kemenade, René van Loon en Piet Bremer.