Wilde bomen en struiken worden in Nederland steeds zeldzamer. Nog slechts 3 tot 5% van alle bomen en struiken in Nederland is autochtoon. En dat maakt ze kwetsbaar. Vanuit onze missie om de natuur en het streekeigen landschap van Overijssel te behouden, maken wij ons sterk voor het beschermen en versterken van dit groene erfgoed en is het project ‘Wilde bomen & struiken’ gestart.

Via onderzoek, opleiding, kennisdeling en aangepast beheer zorgen wij ervoor dat wilde bomen en struiken behouden blijven, ook voor de generaties die na ons komen. Bureauonderzoek vormt de eerste fase van dit project. We gaan het volgende doen:

  • verzamelen van data uit bestaand onderzoek;
  • analyse van historische kaarten van het projectgebied: zijn de cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen van vóór 1850? Zo ja, dan is de kans groter dat we er autochtone soorten aantreffen;
  • met als resultaat: een potentiekaart voor het veldwerk waarmee vrijwilligers aan de slag kunnen met de inventarisatie van wilde bomen en struiken in het veld.