Project

Akkerranden Hellendoorn

Eenjarige zone langs gerst
Eenjarige zone langs gerst  Foto Paul ten Den
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Aanmelden voor de voorjaarsactie is niet meer mogelijk. In de zomer kun je weer zaaigoed bestellen voor het najaar.

Al meerdere jaren stimuleert de gemeente Hellendoorn het aanleggen van akkerranden. In eerste instantie een initiatief in samenwerking met Groengroep Haarle en inmiddels uitgegroeid tot de hele gemeente Hellendoorn. Alle bewoners in het buitengebied die een akkerrand willen inzaaien, kunnen zich aanmelden. De gemeente stelt het zaaigoed beschikbaar en voor boeren is een vergoeding mogelijk voor inkomstenderving.

Het betreft tweejarige akkerranden van minimaal 3 meter breed en een oppervlakte van 100 m2. Zowel particulieren als boeren buiten de bebouwde kom kunnen meedoen aan het project. De akkerrand wordt aangelegd buiten erf of tuin. De focus ligt op het inzaaien van akkerranden in het najaar, omdat dit van nature de beste zaaitijd is. Inzaaien in het najaar is over het algemeen ook succesvoller. Na de zomer zal een centraal uitgiftemoment worden georganiseerd om zaaigoed aan deelnemers uit te delen en met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden

Afgelopen jaren werd er veelal in het voorjaar gezaaid. Bestaande of nieuwe deelnemers die niet de mogelijkheid hebben om in het najaar te zaaien, krijgen van de gemeente alsnog de mogelijkheid om zich aan te melden voor komend voorjaar. Het aanmeldformulier is beschikbaar van donderdag 1 februari t/m woensdag 21 februari 2024. Ook komend najaar zal het aanmelden via deze webpagina gaan. We hebben de ambitie om 5 hectare akkerranden aan te leggen. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst, tot het budgetplafond is bereikt.

Zaaimengsel

Als deelnemer ontvang je kosteloos een inheems tweejarig bloemenmengsel voor jouw akkerrand, inzaaien doe je als deelnemer zelf. Voor boeren is er een vergoeding voor inkomstenderving van € 0,55 per strekkende meter per jaar. Heb je niet de mogelijkheid de akkerrand 2 jaar te laten staan? Vermeld dit in het opmerkingenveld van het aanmeldformulier, zodat er in overleg een 1-jarig zaaimengsel besteld kan worden.

Rand Haarler Enk
Rand Haarler Enk  Foto Paul ten Den

Tweejarig akkerbloemenmengsel:

 • een mengsel van inheemse 1- en 2-jarige akkerbloemen
 • dit type mengsel moet 2- tot 3-jaarlijks bijgezaaid worden om bloemrijk te houden
 • meest geschikte mengsel voor bemeste en ruderale gronden

Samenstelling zaaimengsel

  • Duizendblad
  • Gewoon barbarakruid
  • Korenbloem
  • Knoopkruid
  • Peen
  • Slangenkruid
  • Gele ganzenbloem
  • Sint-Janskruid
  • Gewone margriet
  • Gewone rolklaver
  • Echte kamille
  • Witte honingklaver
  • Citroengele honingklaver
  • Middelste teunisbloem
  • Bleke klaproos
  • Grote klaproos
  • Smalle weegbree
  • Boerenwormkruid
  • Rode klaver
  • Reukeloze kamille

Zit je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op

Contact
Rode klaver

Voorwaarden voor deelname

 • De akkerrand is minimaal 3 meter breed en minimaal 100 m2
 • Aanleg akkerrand buiten erf of tuin en op een plek met voldoende zon en aansluiting op andere landschapselementen
 • Geen chemische bestrijdingsmiddelen en mest op de akkerrand
 • Aanliggend perceel maximaal 1x spuiten bij windstil weer en op minimaal 1 m afstand van de akkerrand
 • Voorbereiden en inzaaien doen deelnemers zelf
 • Zaaigoed wordt eenmalig ter beschikking gesteld
 • Tegemoetkoming inkomstenderving voor agrarische productiegrond betreft €0,55 per strekkende meter per jaar
 • Aanmelden kan tot het budgetplafond is bereikt, aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst
Graanoogst akker

Beheer van akkerranden

 • Het 2-jarig akkerbloemenmengsel niet maaien gedurende het 1e jaar. Het 2e jaar in het vroege voorjaar eventueel deels hoog afmaaien (5-10 cm boven de grond) en maaisel afvoeren. Pas in het voorjaar van het 3e jaar de akkerrand weer meeploegen, om insecten de kans te geven te overwinteren.
 • Laat 25-30% van de akkerrand (ook na 2 jaar) staan voor meer diversiteit. Hier kunnen insecten, vogels en kleine zoogdieren in schuilen als de rest van de akkerrand kaal is. Bovendien krijgen insecten meer kans door hier de bodem niet te bewerken. Kies ieder jaar een ander gedeelte om te laten staan, zodat sterke verruiging tegen te gaan.

Leuke activiteiten

In de aanloop naar het uitgiftemoment is de gemeente voornemend een lezing te organiseren, om bewoners de mogelijkheid te bieden zich te verdiepen in het aanleggen en beheren van bloemenranden. Een leuke kans om meer te leren over de biodiversiteit van bloemenranden en nog bewuster te kunnen genieten van alle bloemen en insecten die daarbij horen.