Nieuws

Velddag wilde bomen & struiken Beerze

Vrijwilligers Wilde bomen & struiken & René van Loon, Beerze
Vrijwilligers Wilde bomen & struiken & René van Loon, Beerze  Foto Cecile Bögels
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Nog slechts 3% van alle bomen en struiken in Nederlands bos en landschap is wild en groeit op plekken waar ze al eeuwen voorkomen; een schrikbarend laag percentage! Als we niet ingrijpen, verdwijnen ze. Binnen ons project 'Wilde bomen & struiken' leiden we vrijwilligers op om autochtone soorten in kaart te brengen. Zoals afgelopen vrijdag bij Beerze.

Langs een dode rivierarm van de Vecht bij Beerze zien we een mozaïek van stroomdalgrasland met de karakteristieke kruiden, struikgewas (ook wel struweel genoemd) in de lagere delen en aanplant van bosjes op de hoger gelegden gronden.

Onaangetast

Bijzonder aan dit gebied is dat delen van het landschap hier de afgelopen eeuwen onaangetast bleven. Zo is het bosje op de kaart van 1850 (met de mooie naam ‘De Goede Vrouw’) nog altijd intact. Ook langs de oude meander van de Vecht vinden we nog oerbos en wilgenstruweel. Een ideale plek dus voor de opleiding van onze vrijwilligers.

Aanvliegroute

Specialist René van Loon leert ons de aanvliegroute voor het in kaart brengen van wilde soorten. Aan de hand van bureauonderzoek weten we wat de meest kansrijke gebieden zijn. Maar hoe ga je binnen zo'n gebied te werk? “Eerst de bosrand, daarna steekproefsgewijs een insnede naar binnen”, adviseert René. "Aan de randen van het bos vind je de lichtminnende boom- en struiksoorten. En omdat het vaak niet mogelijk is een heel bos in kaart te brengen, maak je vervolgens een aantal dwarsdoorsneden."

Nienke Visser (r) helpt rodologen in spé, velddag Beerze
Nienke Visser (r) helpt rodologen in spé, velddag Beerze  Foto Cecile Bögels
Vrijwilligers Wilde bomen & struiken, velddag Beerze
Vrijwilligers Wilde bomen & struiken, velddag Beerze  Foto Cecile Bögels
Rodologen met viltroos, Beerze
Rodologen met viltroos, Beerze  Foto Cecile Bögels
Viltroos, Beerze
Viltroos, Beerze  Foto Cecile Bögels

Wegedoorn en viltroos

In het bosje bij Beerze zijn de meest bijzondere wilde soorten die we aantreffen de schijnkoraalmeidoorn, wegedoorn, bittere wilg en viltroos. En verder zien we o.a. zwarte els, tweestijlige meidoorn, zomereik, sporkehout, zwarte bes, hondsroos en grauwe wilg. Tot slot bevestigen de wilde kamperfoelie en kardinaalsmuts dat we hier inderdaad te maken hebben met oud bos. Met dank aan Camping de Roos voor de gastvrijheid!

Wat is wild?

Onder wilde of autochtone bomen en struiken verstaan we binnen dit project: oorspronkelijke populaties bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan - van nature, dus zonder menselijke invloed - in een gebied hebben gevestigd. In het Reestdal, vlak bij ons bezoekerscentrum De Wheem, vinden we gelukkig nog wilde soorten. Maar ook in andere delen van Overijssel, zoals bij een oude meander van de Vecht bij Beerze.

Bittere wilg, Beerze
Bittere wilg, Beerze  Foto Cecile Bögels
Schijnkoraalmeidoorn, Beerze
Schijnkoraalmeidoorn, Beerze  Foto Carin de Cloe
Wegedoorn, Beerze
Wegedoorn, Beerze  Foto Cecile Bögels
Zomereik, Beerze
Zomereik, Beerze  Foto Carin de Cloe
Elke vierkante meter telt!

Help jij mee om ons landschap te beschermen? Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Steun ons