Nieuws

Jufferbeek in Lonnekerberg wordt klimaatbestendig

Jufferbeek
Jufferbeek, Lonnekerberg  Foto LO
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

De Jufferbeek, die door het natuurterrein Lonnekerberg stroomt, wordt half augustus klimaatbestendig gemaakt. De afgelopen jaren zijn op de Lonnekerberg, en in omliggende natuurterreinen, verschillende maatregelen uitgevoerd om de natuur weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering. Nu is de Jufferbeek aan de beurt.

Jufferbeek
Weinig water in de Jufferbeek, Lonnekerberg  Foto Landschap Overijssel
Jufferbeek, Lonnekerberg
Jufferbeek, Lonnekerberg  Foto Landschap Overijssel

Door de verandering van het klimaat worden de periodes van droogte langer en als het regent, valt er steeds vaker een grote hoeveelheid water. We hebben met elkaar de uitdaging om het water langer vast te houden zodat er voldoende water voorradig is bij droogte en bij piekbuien geen wateroverlast ontstaat. Een concrete maatregel om water beter vast te houden in de bodem tijdens droge periodes, is het ondieper maken van de beekbodem van de Jufferbeek.

Waarom ondieper maken?

De Jufferbeek is diep uitgesleten en onttrekt hierdoor veel (grond)water uit haar omgeving. Door de Jufferbeek ondieper te maken, wordt dit minder en zal het bufferende vermogen van de bodem vergroten. Door het water beter vast te houden in de bodem, kan de grondwaterstand stijgen en is de natuur minder kwetsbaar in tijden van droogte.

Wat gaan we concreet doen

Op de huidige beekbodem wordt een laag leemhoudend zand aangebracht. Met de aanleg van drempels op de beekbodem wordt het zand goed vastgehouden waardoor de beek niet uitslijt. De beek blijft het vermogen houden om water tijdens hevige regenval goed te kunnen afvoeren. De hoogtes van de nieuwe beekbodem zijn zorgvuldig bepaald om natschade op gronden van anderen te voorkomen.

Lonnekerberg 3

Wanneer wordt dit uitgevoerd?

Medio augustus start het werk. Aannemer Damink Tuin en Landschap voert het uit. Zij verwachten ongeveer 10 weken nodig te hebben om het werk uit te voeren. Maar dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Naar verwachting is het werk uiterlijk half november klaar.

Wat merken bezoekers ervan?

Ondanks dat het zandtransport zo veel mogelijk via de beek zal plaatsvinden, is niet uit te sluiten dat bezoekers tijdens de werkzaamheden kranen en trekkers tegen komen die leem en het materiaal voor de drempels aanvoeren. Wanneer hier wandelpaden voor worden gebruikt, zal dit ter plekke duidelijk worden aangegeven.

Zoetwatervoorziening Oost Nederland

Het klimaatbestendiger maken van de Jufferbeek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Met het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) werken regionale partners aan een klimaatbestendig en robuust watersysteem, zodat watertekorten worden voorkomen en we voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden. In verschillende natuurgebieden werkt Landschap Overijssel aan biodiversiteit én klimaat door onder meer slim om te gaan met water. Met verschillende maatregelen zorgen ze ervoor dat in droge periodes voldoende water beschikbaar blijft. Dit maakt de natuur minder kwetsbaar voor het veranderende klimaat en hier profiteren mensen, planten en dieren van. De kleine ijsvogelvlinder, slanke sleutelbloem, rond wintergroen en de houtsnip die regenwormen uit de natte bosbodem haalt, zijn bijvoorbeeld blij met deze veranderende leefomgeving.

Heb je vragen over de werkzaamheden?

Neem dan gerust contact op met Landschap Overijssel. We staan je graag te woord! Je kunt contact opnemen met Mathieu Paalhaar, 06 – 543 317 32, hij begeleidt de uitvoering en heeft korte lijntjes met de aannemer.

Droogte in Salland

Maatregelen tegen droogte

In verschillende natuurgebieden werken we aan biodiversiteit én klimaat door onder meer slim om te gaan met water. Met verschillende maatregelen zorgen we ervoor dat in droge periodes voldoende water beschikbaar blijft. Dit maakt de natuur minder kwetsbaar voor het veranderende klimaat en hier profiteren mensen, planten en dieren van. De kleine ijsvogelvlinder, slanke sleutelbloem, rond wintergroen en de houtsnip die regenwormen uit de natte bosbodem haalt, zijn blij met deze veranderende leefomgeving.

Steun natuur en landschap in Overijssel!

Dit kan al vanaf € 2,00 per maand!

Meld je aan