De meeste mensen weten dat er naast honingbijen, meer dan 350 wilde bijensoorten zijn. Wist jij dat hommels óók wilde bijen zijn? En wist je dat bloeiende struiken, zoals wilgen, van levensbelang zijn voor de vliegende hommels in het vroege voorjaar? Natuureducatiecentrum de Veldschuur in Rouveen is bij uitstek een plek waar wilgen groeien. De eigenaren beheren deze wilgen op een bijvriendelijke manier en gaan in samenwerking met de Bijenbeweging Overijssel aankomend jaar nog meer doen voor de wilde bijen.

Bijvriendelijk beheer bij de Veldschuur
Langs de oprit van de Veldschuur staan knotwilgen en in de directe omgeving komt wilgenstruweel voor. De aardhommel maakt hier dankbaar gebruik van. Dichtbij het gebouw zijn extra bloembollen geplant en rondom de parkeerplaats worden bloemrijke inheemse struiken en bomen geplant. Ten noorden van het erf wordt een bijenbosje met inheemse struiken ontwikkeld en kunnen wilde bijen nestelplekken vinden in de bodem en in stengels van bijvoorbeeld braam of vlier. Carin en Jos Erkens zijn beheerders bij de Veldschuur en hopen de komende tijd nog veel meer wilde bijen rondom de Veldschuur te zien vliegen. Zij vertellen bezoekers hier graag over!

Wat jij kunt doen
Wil jij ook iets doen voor de hommels en andere wilde bijen die je ziet vliegen? Zorg voor een zolang mogelijke bloeiperiode in je tuin met ook voorjaars- en najaarsbloeiers. Accepteer madeliefjes en paardenbloemen in je gazon of maai eromheen. Snoei gedurende het jaar nooit alle struiken tegelijk en laat dorre, holle stengels hier en daar staan, daar kunnen wilde bijen in nestelen. De meeste wilde bijen nestelen in kale bodem, maak een luw, zonnig en rustig plekje in je tuin of op het erf vrij van beplanting, zodat de wilde bijen hier in de kale bodem hun nestje kunnen maken. Plant dit jaar biologische, bijvriendelijke bloembollen, zaai inheems en meerjarig zaaigoed en plant komend najaar bloemrijke inheemse struiken of bomen. En laat eens een stuk van het gazon doorgroeien, zodat ook hier de bloemen een kans krijgen.

Het gaat niet goed met onze bijen
Wilde bijen zijn één van de meest bedreigde insectensoorten. Meer dan de helft van de bijensoorten die in Overijssel voorkomen, is afgenomen. En dat terwijl tenminste 80% van onze wilde planten, voedselgewassen en sierplanten voor hun bestuiving afhankelijk zijn van insecten zoals bijen. De Bijenbeweging werkt daarom aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel. Dit doen zij door kennisoverdracht over bijen en bijvriendelijk beheer en door goede initiatieven te ondersteunen, zoals die van de Veldschuur in Rouveen.

Kijk voor meer informatie op www.bijenbewegingoverijssel.nl.