Nieuws

Bijen aan het werk bij businesspark Hengelo

Bijen Hengelo
Bloemenrand bij businesspark Westermaat Campus  Foto Jankees Klapwijk
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Bedrijventerreinen bieden een thuis aan bedrijven. Maar bedrijventerreinen kunnen ook een thuis zijn voor bijen en insecten. Zo heeft bij Westermaat Campus in Hengelo de natuur een prominente plek gegeven en zijn er niet alleen bijna 2000 werknemers werkzaam, maar ook duizenden wilde bijen en andere insecten. “Een prachtige plek om te wandelen, een plek vol biodiversiteit, waar je graag je werkdag begint als werknemer”, zegt Jankees Klapwijk, parkmanager Westermaat Campus.

Westermaat Campus heeft een masterplan Biodiversiteit 2020-2024 opgesteld, om natuur meer ruimte te geven op het terrein. Stap voor stap zorgt dit plan voor meer groen op het bedrijventerrein en ruimte om deze natuur te beleven. Er zijn op mooie, zichtbare plekken bloemenranden ingezaaid en er zijn twee grote insectenhotels geplaatst. Ook zijn er borden geplaatst met informatie over hoe gewerkt wordt aan biodiversiteit op het bedrijventerrein.

Bijvriendelijk beheer

Natuur dichter bij de bedrijven en doorgaande wegen worden intensiever onderhouden, de rustiger gelegen plekken mogen wat ruiger en natuurlijker zijn. Door struiken en bomen niet te intensief te snoeien, kunnen bloemen bloeien en bessen groeien. En door plekken met gras en riet gefaseerd en niet te intensief te maaien, gaan er bloemen in het gras bloeien en ontstaan schuil- en nestelplekken in het riet voor vogels en andere dieren. Wilde bijen en andere insecten maken al dankbaar gebruik van alle bloemen en de geplaatste insectenhotels, maar nestelen op de campus ook veel in zandige taluds, dorre rietstengels of dood hout.

Bijen Hengelo 2
Westermaat Campus  Foto Jankees Klapwijk

Voorbeeldplek

Westermaat Campus is een prachtig voorbeeld van hoe een bedrijventerrein natuur een plek kan geven en kan zorgen voor meer biodiversiteit. “Met een goed plan, onderling overleg en de juiste zonering, kan bedrijvigheid, natuur en recreatie goed samengaan”, zegt Jankees Klapwijk. “We zijn er tevreden over Krinkels als partner in de uitvoering en de gemeente. Ook zijn we blij met het praktische advies en de financiële bijdrage van de Bijenbeweging Overijssel. Kom jij binnenkort ook wandelen op Westermaat Campus?”

Het gaat niet goed met onze bijen

Wilde bijen zijn één van de meest bedreigde insectensoorten. Meer dan de helft van de bijensoorten die in Overijssel voorkomen, is afgenomen. En dat terwijl tenminste 80% van onze wilde planten, voedselgewassen en sierplanten voor hun bestuiving afhankelijk zijn van insecten zoals bijen. De Bijenbeweging werkt daarom aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel. Dit doet zij door kennisoverdracht over bijen en bijvriendelijk beheer en door goede initiatieven financieel te ondersteunen, zoals op Westermaat Campus in Hengelo.

Steun natuur en landschap in Overijssel!

Dit kan al vanaf € 2,00 per maand!

Meld je aan