Twente

Regge Enter

Enterse Zomp
Enterse Zomp  Foto Gonny Sleurink
52.31882469773407, 6.576313683730191

De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n 60 kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. Een gebied dat de afgelopen 20 jaar robuuster is geworden dankzij het Reggeherstelproject. Via kruidenrijke kernen willen we het gebied verder versterken. Zo ook in het gebied rond de Regge ter hoogte van Enter, ook wel de 'Boven Regge' genoemd.

Jonge natuur

Ook bij Enter is de natuurlijke loop van de rivier teruggebracht in het landschap. Doel daarvan is het vasthouden en geleidelijk loslaten van water bij hevige regenval. Ook mag de Regge op bepaalde plekken (gecontroleerd) buiten de oevers treden. Door haar bochten vormt de rivier voortaan weer zelf het landschap; buitenbochten worden steiler, binnenbochten licht glooiend. De nieuwe natuur die hierdoor is ontstaan, is nog erg jong. Het herstel van de natuur doen we in dit gebied samen met andere beheerders, zoals de biologische boerderij Het Exoo, melkveehouderij de Paswever en Harry's Farm. Zo kunnen we kennis, ervaring, beheer- en toezichttaken delen. Bovendien probeert Stichting Enters Reggedal zoveel mogelijk omwonenden te betrekken bij alle ontwikkelingen.

Vochtig hooiland

Het doel is om langs de Boven Regge vochtige hooilanden te ontwikkelen, maar dat is niet eenvoudig. Soorten zoals de dotterbloem doen het goed op kwel. Het kwelwater wordt onderweg naar de Regge echter nog te vaak 'afgevangen' door diepe sloten. Hierdoor komt er onvoldoende kwel naar de oppervlakte om kwalitatief goed dotterbloem-hooiland te ontwikkelen. Doordat de Regge bij Enter relatief smal is, ontstaat hier minder dynamiek. Gelukkig zien we toch al positieve ontwikkelingen in het gebied.

Regge bij Lee, Enter
Regge bij Lee, Enter  Foto Gonny Sleurink
Regge bij de Leijerweerdslanden
Regge bij de Leijerweerdslanden   Foto Gonny Sleurink
Regge bij de Pelmolen te Rijssen
Regge bij de Pelmolen te Rijssen   Foto Gonny Sleurink
Welsh pony voor begrazing
Grazende Welsh pony Hellendoorn  Foto Landschap Overijssel

Werken aan een robuuster landschap

Een landschap met een grote verscheidenheid aan soorten is robuuster en kan extreme omstandigheden beter aan dan een soortenarm landschap. Jacob van der Weele, ecoloog van Landschap Overijssel, geeft aan dat zo'n grote verscheidenheid aan soorten niet zomaar ontstaat: "Langs de Regge is lange tijd geboerd. Percelen die vanuit een landbouwfunctie zijn omgevormd naar natuur, zijn eerst nog soortenarm. Kruiden, insecten en vogels komen helaas pas na jaren terug in het landschap. Als eerste keren de planten (kruiden) terug. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van hoeveel zaden er nog aanwezig zijn in de bodem. Hier rond de Regge was dat vrij beperkt en daarom hebben we een inheems kruidenmengsel ontwikkeld. Via een éénmalige ingreep kunnen de kruiden kunnen zich verspreiden naar andere plekken. Door middel van pleksgewijs maaien (en hiermee juist voedingsstoffen af te voeren), begrazing en verbeteren van de grondwater situatie, ontstaan betere groeiplaatsen voor tal van soorten. Daarmee zullen ook insecten en vogels terugkeren, al duurt dit vaak langer en is dit natuurlijk ook van andere omstandigheden afhankelijk. Voor de begrazing van de kruidenrijke oevers worden koeien en soms aanvullend daarop ook pony’s ingezet."

Kleine ratelaar

Kruidige kernen dankzij jouw steun

In het najaar van 2020 deed Landschap Overijssel de oproep om te helpen bij de aanleg van kruidige kernen in het Reggedal. De respons was enorm. Met maar liefst 627 giften is ruim € 35.000 opgehaald. Daarbij kwam de gift van IJsfabriek Ben & Jerry’s in samenwerking met de Gemeente Hellendoorn.

“Geweldig om te zien hoeveel mensen willen investeren in hun natuurlijke leefomgeving. Door het kruidenrijke zadenmengsel wordt het Reggedal ruiger; goed voor de soortenrijkdom!”
Evert Dijk, terreinbeheerder van de gebieden rond de Regge
boompje planten ivn

Inzet van vrijwilligers

Ook door vrijwilligers wordt hard gewerkt om het landschap rond de Boven Regge te versterken. Zo knot IVN Diepenheim jaarlijks een grote serie wilgen. Ook worden meidoornhagen gesnoeid en vindt onderhoud plaats aan de vlindertuin langs de Regge, die zo'n 10 jaar geleden door Gerrit Meutstege (RIP) is aangelegd. Vind je het leuk om mee te helpen? Meld je dan aan via onderstaande link. Wij verwijzen je snel door naar IVN Diepenheim.

Eropuit

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!