Planten

Korenbloem

Korenveld in bloei in het Reestdal
Korenbloemen  Foto David de Graaf
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

De korenbloem komt van nature voor in Nederland. Door moderne intensieve akkerbouw en het gebruik van bestijdingsmiddelen, is de soort sterk achteruit gegaan. Hij staat op de Nederlandse rode lijst van beschermde planten.

Herkenning

De korenbloem is een prachtige bloem, meestal blauw van kleur, soms ook roze of wit. Hij wordt 30 tot 60 cm hoog en is eenjarig. De soort kiemt, bloeit en zaait zich dan uit in één jaar. De korenbloem dankt zijn naam aan zijn traditionele standplaats, op de akkers tussen het koren, tegenwoordig is de soort ook nog wel te vinden in kleine extensieve graanakkertjes waar weinig bemesting en bewerking plaats vindt. De bloemen produceren in de bloei (juni-augustus) veel nectar en zijn daarom zeer in trek bij insecten.

Standplaats

De korenbloem groeit het liefst op open, droge, voedselrijke zandgrond in graanakkers, soms in bermen. Daarnaast is het een pionierplant op droge, matig voedselrijke bodem, zoals bijvoorbeeld langs spoorwegen. De korenbloem is niet alleen mooi om te zien, maar is ook van belang voor veel vlinders, voor bijen, zweefvliegen, etc. De soort is de laatste jaren echter steeds minder in het wild te zien.

Korenbloem met graan in het Reestdal, Nico Kloek
Korenveld in bloei in het Reestdal
Korenbloemen  Foto David de Graaf

Wat kun je zelf doen?

Hieronder vind je maatregelen die de korenbloem kunnen helpen:

  • Gebruik bij het zaaien van granen onzuiver zaaigoed, hier zitten nog onkruiden zoals de korenbloem in;
  • Zaai granen niet te dicht opeen, zodat de korenbloem ruimte krijgt om te kiemen;
  • Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, de korenbloem is hier erg gevoelig voor;
  • Maai bermen of ruigtestroken slechts één of twee keer per jaar en voer het maaisel af. Zo kan de korenbloem tot bloei komen en zich uitzaaien. Bij rijkere bermen of ruigtestroken is het wenselijk de eerste jaren wel vaker te maaien en af te voeren om de bodem te verarmen (ten nadele van snelgroeiende soorten). De korenbloem is een pionierplant die niet al te veel concurrentie moet hebben. Zorg voor een grondbewerking van 1x in de 2 jaar;
  • Leg akkerranden aan met korenbloemen of plukweides;
  • Zorg voor minder of géén bemesting, de korenbloem heeft geen bemesting nodig. Vorm hiervoor maïspercelen bijvoorbeeld gedeeltelijk om tot roggeakker akkeronkruiden