Bij Landschap Overijssel hebben we negen landgoederen in beheer die oorspronkelijk een Twentse textielfabrikant als eigenaar hadden. In het project 'Landgoederen van Textiel' doen we onderzoek naar de ontwerpen van de landschapsparken en ontwikkelen we een plan van aanpak om de landgoederen op een aantrekkelijke manier klimaatbestendig te maken.

Fase 4: toekomst

In fase 4 (zomer - najaar 2022) wordt voor alle parken wordt een 'maatregelenkaart' ontwikkeld met daarin behoud- en waar nodig herstelmaatregelen. Omdat veel parken in dezelfde periode zijn aangelegd (circa 150 jaar geleden), kennen ze nu dezelfde problemen, zoals verdroging en bomensterfte. Welke maatregelen moeten we nemen zodat de parken weer toekomstbestendig worden?Vragen die in deze fase aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe brengen we gelaagdheid aan in de beplanting, zowel in leeftijd als soort?
  • Moeten we in verband met klimaatverandering bepaalde boomsoorten vervangen?
  • En welke parkelementen (bruggetjes, vijvers) kunnen we restaureren?