Overijssel is een prachtig, ons thuis! Bijzonder door haar afwisselende landschap en unieke natuur. Helaas heeft de natuur het zwaar. Door invloeden van buiten, zoals verdroging, verontreiniging, schaalvergroting, industrie en woningbouw raakt de natuur versnipperd. Heggen, sloten en houtwallen verdwijnen. Juist deze kleine elementen in het landschap zijn essentieel voor veel dieren. Het is hun huis en haard. Ze vinden er voedsel, beschutting en een partner.

Missie

Onze missie is om zoveel mogelijk natuur in Overijssel veilig te stellen. Samen met alle inwoners en donateurs wil Landschap Overijssel de natuur versterken door grond aan te kopen. Zo zorgen we voor een gezonde en groene omgeving voor mens, plant en dier. Nu en voor toekomstige generaties. Daarbij hebben we jouw hulp nodig.

Drie redenen om te doneren

  • Iedere cent gaat naar het Natuurfonds en wordt geïnvesteerd in aankopen, beheren en beschermen van natuur.
  • Elke aankoop draagt bij aan de versterking van de natuur en biodiversiteit.
  • Aangekochte natuur blijft voor altijd beschermd.

Hoeveel vierkante meter durf jij aan?

Voor een klein bedrag kan jij al bijdragen en zo de natuur steunen. Vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur