Twente

Lonnekerberg

Lonnekerberg
Lonnekerberg  Foto Clifton Buitink
52°16'00.8"N 6°54'55.2"E 52.266889, 6.915333

Met een hoogte van zo'n 60 meter is de Lonnekerberg onderdeel van het stuwwalcomplex Enschede-Oldenzaal. Kom genieten van de rust en van al het leven in dit bijzondere gebied. Hier ervaar je echt een oase van rust met nog enkele bronnen die als parels in dit landschap liggen. Je ziet hier een bonte verzameling van uitheemse naaldbomen.

Naaldbomentuin

De Lonnekerberg is net als Smalenbroek gelegen op keileem en kenmerkt zich door grote hoogteverschillen. Deze twee factoren zorgen ervoor dat het regenwater de berg afstroomt en erg slecht de bodem in trekt. Om in dit gebied bos te kunnen telen, heeft men in het verleden 1200 kilometer aan sloten aangelegd, de zogeheten rabatten. Kilometers rabatten, wallen met bomen en geulen voor afwatering, liggen hier rustig naast elkaar. Deze rabatten zorgden voor de ontwatering van het bos waardoor productienaaldbomen goed konden groeien. Op deze plek vind je het graf van Textielfabrikant Blijdestein. Rondom dit graf zijn diverse loof- en naaldbomen geplant ter nagedachtenis van hen hem.

Rabatten worden overbodig

Door de toenemende droogte zijn deze rabatten in het huidige systeem overbodig, en zelfs onwenselijk, geworden. Sparren en andere exotische boomsoorten die veel water verdampen en daarmee zorgen voor verdroging van de bodem, zijn hier gekapt en inheemse soorten (loofbomen) zijn aangeplant. De kap, nieuwe aanplant en vernatting zorgen in de toekomst voor meer variatie in het gebied. De Lonnekerberg was voorheen een productiebos en verandert langzaam maar zeker in een natuurlijker en gevarieerder bos met steeds meer verschillende soorten planten en dieren.

“De meanderende Jufferbeek stroomt lieflijk door de Lonnekerberg.”
Alexander van der Elst, terreinbeheerder Lonnekerberg
Excursie Lonnekerberg
Excursie Lonnekerberg  Foto Clifton Buitink
Lonnekerberg
De Vliegende Brigade in de Lonnekerberg  Foto Nico Kloek

Bijzondere paddenstoelen

Door de bijzondere ligging en bodemsamenstelling is dit gebied een walhalla voor bijzondere paddenstoelensoorten. Op de Lonnekerberg groeien zelfs soorten die alleen op deze plek voorkomen in Nederland . Bisschopsmuts is hier een mooi voorbeeld van. Een soort dat in Nederland wordt gerekend tot de ernstig bedreigde paddenstoelen. De Lonnekerberg vormt samen met het Hof van Espelo, De Wildernis, het Lonnekermeer en ’t Holthuis een gordel van natuurterreinen rondom de voormalige vliegbasis, gelegen in de driehoek tussen Oldenzaal, Enschede en Hengelo.

Lonnekerberg

Help mee Lonnekerberg te beschermen

Word donateur
Interview vroege vogels landschap overijssel

Water vasthouden op de Lonnekerberg werkt

Op zo’n 50 meter hoogte in de bossen op de Lonnekerberg komt er spontaan water uit grond. Dit is effect van het dempen van slootjes en het veranderen van het bos, maatregelen die Landschap Overijssel heeft uitgevoerd om meer en langer water vast te houden.

Jufferbeek

Maatregelen tegen droogte Lonnekerberg nazomer 2023

De afgelopen jaren hebben we op de Lonnekerberg, en in omliggende natuurterreinen, verschillende maatregelen uitgevoerd om de natuur weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering. Ook deze nazomer gaan we aan de slag, ditmaal in de Jufferbeek. De Jufferbeek is diep uitgesleten. Hierdoor onttrekt de beek veel (grond)water uit haar omgeving. We gaan de beek daarom ondieper maken. Hierdoor onttrekt ze minder water uit de omgeving en vergroot het bufferende vermogen van de bodem. Door het water beter vast te houden in de bodem, kan de grondwaterstand stijgen en is de natuur minder kwetsbaar in tijden van droogte.

Ontdek de Lonnekerberg

Bezoek de Lonnekerberg en ga op zoek naar de vriendelijk meanderende Jufferbeek en geniet van het kabbelende water. Verbaas je over de zuiverheid van bronnen en kijk hoe anders de beplanting bij de bron is. Door de bijzondere ligging en bodemsamenstelling is dit gebied een walhalla voor bijzondere paddenstoelensoorten. Ook zijn hier in het verleden bijzondere soorten vleermuizen waargenomen. Zeer zeldzame soorten als de Brandts vleermuis, de Vale vleermuis en Bechtseinsvleermuis hebben hun intrek genomen op de Lonnekerberg.

Eropuit in en rondom de Lonnekerberg

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!