Erfgoed

Poelen

Poel
Poel  Foto Loeki van Tweel
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Een goed aangelegde en onderhouden poel is een waardevol landschapselement voor onder andere kikkers, padden, libellen en salamanders. Een deel van de poel kan zelfs dienen als drinkplaats voor vee en ook vogels en zoogdieren maken er dankbaar gebruik van.

Drinkplaats vee

In heel Nederland vind je poelen, maar de meesten bevinden zich in het oosten, zuiden en aan de kust van ons land. Sommige zijn op natuurlijke wijze ontstaan, maar vaak zijn ze aangelegd, bijvoorbeeld als drinkwatervoorziening voor vee, als wasplaats of als reservoir voor bluswater.

Cultuurhistorische waarde

In Overijssel vind je poelen o.a. terug in agrarisch cultuurlandschap. Door schaalvergroting in de agrarische sector zien we een afname in het aantal poelen. En dat is jammer. Niet alleen voor het beeld en de cultuurhistorische waarde van het landschap, maar vooral ook vanwege het belang van poelen voor onze soortenrijkdom.

Kamsalamander
Kamsalamander   Foto Mark Zekhuis
Ringslang
Ringslang  Foto Mark Zekhuis
Poel
Poel  Foto Loeki van Tweel

Soortenrijkdom

Poelen zijn een belangrijke voortplantingsplekken voor amfibieën. Een goed aangelegde poel helpt ons bij de versterking van het leefgebied van bijvoorbeeld de ringslang, kamsalamander en knoflookpad. Ook vissen, libellen en andere insecten hebben baat bij poelen. Bovendien fungeren ze als voedsel-, drink- en badplek voor (jonge) weidevogels en zoogdieren zoals vleermuizen. tot slot zijn poelen geschikt voor bijzondere soorten waterplanten. Een andere mooie functie is dat een poel kan fungeren als buffer tegen te snelle waterafvoer on zo erosie kan voorkomen.

Poelkikker

Help mee; elke m2 telt!

Door schaalvergroting in de agrarische sector zien we een afname in het aantal poelen. En dat is jammer. Niet alleen voor het beeld en de cultuurhistorische waarde van het landschap, maar vooral ook vanwege het belang van poelen voor onze soortenrijkdom. Wil jij bijdragen aan het behoud en herstel van landschappelijke elementen zoals poelen? Er zijn allerlei manieren waarop je kunt helpen. Bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger of door donateur te worden. We zijn blij met alle bijdragen, groot en klein. Help je mee?

Elke vierkante meter telt!

Help jij mee om ons landschap te beschermen? Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Steun ons