Dieren

Grutto

Grutto
Grutto  Foto Annie Keizer
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

De grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Je vindt deze grote, slanke steltloper op erven en graslanden van boerenbedrijven waar voldoende ruimte is voor natuur. Het meest ideaal zijn vochtige, kruidenrijke graslanden met een goed bodemleven en volop insecten aan de oppervlakte.

Herkennnig

Je herkent de grutto aan zijn grote, slanke postuur; een steltloper met lange poten (37-42 cm, spanwijdte 63-74 cm). Rechte snavel. In vlucht zie je zijn brede, witte vleugelstreep, witte staartbasis met zwarte eindband en uitstekende poten. Zijn roep is luid en helder 'gruttooo, gruttooo', waarbij de eerste lettergreep in toonhoogte stijgt en de tweede weer daalt (bron: Vogelbescherming Nederland). De grutto is een trekvogel. Hij overwintert in West-Afrika of Zuidwest-Europa en komt rond eind februari terug naar Nederland, vaak naar de dezelfde plek waar hij ooit heeft gebroed. Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland. Meer informatie vind je op: www.vogelbescherming.nl

Grutto
Grutto  Foto Han Bouwmeester
Grutto
Grutto  Foto Jacob van der Weele
Grutto
Grutto  Foto Annie Keizer

Grutto: neemt af in aantallen

Het gaat niet goed met de vogels van het boerenland. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan zijn zelfs al verdwenen. Andere soorten zien we nog wel, maar nemen ook in aantallen af. Zo ook de grutto. Het aantal broedparen is de laatste decennia gedaald van 120.00 naar zo'n 35.000. Er zijn steeds minder kruidenrijke graslanden (o.a. door intensivering van de landbouw) waardoor het leefgebied van de grutto krimpt. Hulp is nodig!

Jonge grutto

Bescherming boerenlandvogels

Om de grutto en andere weidevogelsoorten in ons landschap te behouden, moeten we ze beschermen. Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Dit doen we door contact en kennisoverdracht tussen de groepen te stimuleren, projecten uit te rollen en nieuwe vrijwilligers op te leiden. Elk voorjaar weer gaan vrijwillige beschermers het veld in om weidevogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge weidevogels tijdens de werkzaamheden op het land. Een goede samenwerking met de boeren is één van de grootste succesfactoren. Wil jij aan de slag als boerenlandvogelvrijwilliger? Neem dan contact op met onze coördinator: Marja van Harten

Schakel marketing cookies in om deze content te tonen

Voor video's maken we o.a. gebruik van YouTube. YouTube plaatst cookies voor het weergeven van relevante video's.

Cookie-instellingen
Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!