Project

Bescherming boerenlandvogels

Grutto
Grutto  Foto Annie Keizer
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Het gaat helaas niet goed met de vogels van het boerenland. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan, zijn zelfs al verdwenen. Soorten als de kievit en grutto zien we nog wel, maar gaan in rap tempo in aantal achteruit. Landschap Overijssel coördineert de bescherming van de boerenlandvogels in Overijssel.

Bescherming

Boerenlandvogels zijn vogels die we tegenkomen op graslanden, akkers en boerenerven. Ze broeden vaak op de grond (vandaar de term boerenlandvogels), zoals in het gras of op de akker. Voorbeelden zijn de grutto, tureluur, veldleeuwerik, scholekster, patrijs en wulp. Door de intensivering van de landbouw, gaan de soorten achteruit. Om ze te behouden, is bescherming nodig. Daarom gaan elk voorjaar weer opnieuw allerlei vrijwilligersgroepen het veld in om boerenlandvogels te beschermen. Ze zoeken, markeren en verplaatsen (indien nodig) nesten, altijd in overleg met de boer, zodat hij er rekening mee kan houden tijdens de werkzaamheden op het land. Ook zijn er vrijwilligers die resultaten meten (monitoring).

Coördinatie boerenlandvogelbescherming

Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Dit doen we door contact en kennisoverdracht tussen de groepen te stimuleren, projecten uit te rollen en nieuwe vrijwilligers op te leiden. Op veel plekken kunnen vrijwilligersgroepen hulp gebruiken. Je hoeft zeker geen ervaren vogelaar te zijn om vrijwilliger te worden. Interesse in de natuur is het meest belangrijk! Wil jij ook als boerenlandvogelvrijwilliger aan de slag? Coördinator Marja van Harten informeert je graag over de mogelijkheden: Marja van Harten.

Big five

Sinds de jaren ’90 zijn belangrijke boerenlandvogels zoals de grutto en de kievit zo’n 40% achteruitgegaan. De scholekster ging in die periode 35% achteruit. De tureluur is de afgelopen 10 jaar zelfs 50% afgenomen. Als we niets doen, verdwijnen deze iconen, de 'Big Five' van ons Overijsselse landschap, en wordt het stil op ons boerenland.

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!