Vechtdal

Beerze

Beerze stuifzand en heide
Beerze stuifzand en heide  Foto Mark Zekhuis
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Beerze is een natuurgebied van ongeveer 400 hectare groot en ligt ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en Mariënberg. Je vindt hier niet alleen de mooie stuifzandvaktes met kamduinen en jeneverbesstruwelen, maar ook landgoed Beerze en de cultuurgronden langs de Vecht bij esdorp Beerze. De variatie en vergezichten maken dat Beerze absoluut de moeite van een bezoek waard is!

Stuifzand

Natuurgebied Beerze is heel divers. Naast stuifzand, uitgestrekte oude jeneverbesstruwelen en een langgerekt kamduin, vind je er ook een veenputtencomplex en droge en natte heide. De natuurwaarden zijn er zo hoog, dat Beerze is aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Door de grote variatie leven er veel verschillende planten en dieren, zoals de adder en het klein blaasjeskruid.

Landgoed Beerze

Temidden van alle landschapstypen ligt het oorspronkelijke 'Landgoed Beerze', bestaande uit een landhuis en landgoedbos. Het dorp Beerze is een mooie en authentieke hoevenzwermnederzetting (het woord zegt precies wat het is) en een typisch esdorp. Op de zwarte houten schuren zijn kenmerkende strovlechtwerken te vinden. Deze vind je ook nog stroomopwaarts in naburige dorpen langs de vecht.

“We proberen hier via natuurlijke begrazing door geiten de bebossing van open stukken tegen te gaan.”
Evert Dijk, terreinbeheerder Landschap Overijssel
Landgoed Beerze, laan
Landgoed Beerze, laan  Foto Landschap Overijssel
Beerze, plagplek
Beerze, plagplek  Foto Jacob van der Weele
Landgoed Beerze, beschermd dorpsgezicht
Landgoed Beerze, beschermd dorpsgezicht  Foto Bertus Webbink
Klein blaasjeskruid
Klein blaasjeskruid   Foto Michiel Poolman

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige ontwikkelingen in Beerze? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief. Deze wordt incidenteel verstuurd wanneer hier een specifieke aanleiding voor is.

Beerze

Aanvullende natuurversterking Beerze najaar 2023

Dit najaar (2023) gaan we de natuur op Beerze verder versterken. Dit is mogelijk dankzij de subsidie voor Versneld Natuurherstel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We hebben hierdoor de kans om de puntjes op de ‘i’ te zetten van het eerdere grootschalige Natura 2000-natuurherstel. Op drie verschillende plekken gaan we aan de slag. We versterken een aantal veenkernen, we creëeren een verbinding tussen de heide en het veen en we herstellen een stukje stuifzand aan de oostkant van natuurterrein Beerze, tussen de N36 en Mariënberg. De werkzaamheden starten in september en worden uiterlijk februari 2024 afgerond.

Beerze, plagplek

Natura 2000-proces afgerond

De natuur in Beerze staat, net als veel andere natuur in Nederland, onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw, het toenemende verkeer maar ook de klimaatverandering. Om het Natura 2000-gebied Beerze te beschermen voor de toekomst, hebben we de afgelopen jaren grootschalig natuurherstel uitgevoerd. Het stuifzand is weer open gemaakt en het watersysteem op orde gebracht. Hiervoor was het nodig om bomen weg te halen die veel water verbruikten. Dit grootschalige natuurherstel is afgerond en de natuur kan nu weer gaan ontwikkelen. Maar omdat de druk op de natuur nog steeds groot is, zullen we als natuurbeheerder alle kansen pakken die er zijn om de natuur te versterken. Dit betekent dat het nog geregeld zal voorkomen dat we in Beerze met, weliswaar kleinschaliger, natuurversterking bezig gaan.

Beerze beheer met Gerrit Boom

Vrijwilligerswerk in Beerze

Natuurgebied Beerze kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. De inzet van de groep van camping Vogelenzang is vermaard. Zij zorgen er al jaren voor dat de heide aan de westzijde open en biodivers blijft. Ook vanuit het dorp Beerze zijn er regelmatig activiteiten en tijdens de Natuurwerkdag kun je hier ook aan de slag. In de zomer vinden 'OpStap-wandelingen' plaats o.l.v. landschapsgidsen en ook lopen er veel tellers rond, die planten & dieren monitoren. Kortom voldoende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Doe je mee?

Ontdek Beerze!

Een bezoek aan Beerze met haar zandvlaktes, jeneverbessen en natte heide is een unieke natuurbeleving. Door de grote variatie leven er veel verschillende planten en dieren, zoals de adder en het klein blaasjeskruid:

Eropuit

Steun natuur en landschap in Overijssel!

Dit kan al vanaf € 2,00 per maand!

Meld je aan