Droogte

Droogte
Droogte in de Borkeld  Foto Gonny Sleurink

Het klimaat verandert. Dit heeft gevolgen voor de landbouw en natuur in Overijssel. Wat kunnen we doen zodat we ons landschap beter voorbereiden op de toekomst?

N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Het klimaat verandert met grote gevolgen voor de boeren en natuurbeheerders in Overijssel. Dat merken we vooral aan de toename van extreme weersomstandigheden. Naast hoosbuien en wateroverlast leidt ook droogte tot steeds meer schade. De oogst mislukt en ook de natuur heeft het moeilijk: bossen en planten die verdwijnen, droogvallende vennen en insecten- en vissterfte.

Droogte

Droogte leidt tot een domino-effect van tegenslagen voor natuur en landbouw en daarmee voor het landschap waarin we wonen, werken en recreëren. Dat effect valt op lange termijn steeds moeilijker te herstellen. Daarom moeten nu alle mogelijke maatregelen worden ingezet om ons bodem- en watersysteem weerbaar te maken.

Klimaatrobuust

Om verdroging tegen te gaan willen we Overijssel klimaatrobuust inrichten. We werken binnen diverse projecten aan die klimaatrobuuste natuur. Zie hieronder de projecten.

HOP Bas Worm

Haarvaten op peil

Het programma Haarvaten op peil (HOP) is gericht op de bestrijding van droogte in de hogere delen van Overijssel waar geen wateraanvoer is. Daar beginnen de watersystemen en is het extra belangrijk om water vast te houden en zo de gevolgen van droogte voor landbouw en natuur te verminderen. Binnen dit project werken grondeigenaren en overheid samen.

Regge Gonny Sleurink (2)

Zoetwater vasthouden

Door middel van diverse projecten wordt zoetwater vastgehouden en werken regionale partners in zoetwaterregio Hoge Zandgronden Oost aan een klimaatbestendig en robuust watersysteem. Met het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) werken regionale partners aan een klimaatbestendig en robuust watersysteem, zodat watertekorten worden voorkomen en we zijn voorbereid op weersextremen.

Wierdense Veld Mark Zekhuis

Wierdense Veld

Het Wierdense Veld staat, net als alle andere veengebieden in Overijssel, zwaar onder druk. Het gebied verdroogt, waardoor het veen zal verdwijnen. Om dit tegen te gaan, hebben we de afgelopen periode natuurherstel uitgevoerd. We hebben ervoor gezorgd dat het water in het gebied wordt vastgehouden en niet meer wegloopt naar de zandige ondergrond. Hiermee beschermen we het veenlandschap met al haar bijzondere planten en dieren.