Op 15 maart gaan we naar de stembus voor Provinciale Staten en de waterschappen. De bestuurders die dan worden gekozen, bepalen hoe de provincie omgaat met natuur en landschap. Door te stemmen heb jij daar invloed op.

Geef de natuur een stem

Onze provincie is fascinerend met prachtige natuur in afwisselde landschappen: bos, heide, kleinschalige weilanden tussen houtwallen, uitgestrekte hoogveengebieden, mooie meren en rivieren. Dit landschap en de natuur staan ernstig onder druk. Door verzuring, verdroging en versnippering, dreigen steeds meer soorten te verdwijnen, zoals het paapje, de patrijs, de aarbeivlinder en de hermelijn. Zo neemt de biodiversiteit in hoog tempo af. En die is juist zo belangrijk voor onze gezondheid, want biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en de bestuiving van gewassen. Daar moeten we zuinig op zijn. Dus kom in actie en draag je steentje bij.

Wat doet de provincie?

De provincie is aan zet als het gaat om een aantal belangrijke dossiers voor het landschap en de natuur in Overijssel. Zo beslissen de Provinciale Staten – de volksvertegenwoordigers van Overijssel - over de inrichting van de provincie. Ze besluiten over de aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen, ze bepalen waar de natuur de ruimte krijgt en ze gaan over milieuvergunningen aan grote bedrijven. De komende jaren staan aanpassing aan het klimaat en het stikstofbeleid hoog op de agenda, net als uitbreiding van de bebouwde omgeving. Omdat de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen, hebben zij ook invloed op het landelijk beleid.

Twee verkiezingen

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de waterschappen. In Overijssel zijn drie waterschappen actief. Afhankelijk van de regio waar je woont, breng je behalve voor de Provinciale Staten je stem uit voor het bestuur van een van de volgende waterschappen:

De partijen waarop je kunt stemmen, verschillen per waterschap. Ze stellen zich voor op de websites van de waterschappen.

Wat doen de waterschappen?

De waterschappen zorgen voor het waterbeheer. Zij zijn verantwoordelijk voor veilige dijken, schoon water en het juiste grondwaterpeil. In natte perioden voeren zij water af en bij droogte houden ze het water vast. Voldoende grondwater is van essentieel belang voor vitale natuur.

Kies jouw partij in vier stappen

  1. Check de verkiezingsprogramma’s van de partijen via Overijssel kiest die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezing en beoordeel ze op de thema’s die jij belangrijk vindt.
  2. Check de verkiezingsprogramma’s van de partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezing in jouw regio
  3. Vul een stemwijzer in en blijf kritisch op de thema’s die jij belangrijk vindt. Je vindt ze op de algemene verkiezingspagina’s
  4. Ga stemmen op 15 maart!

Daarom is stemmen belangrijk

De waterschappen en de provincie spelen een cruciale rol bij het behoud, de bescherming en het versterken van de natuur en het landschap in Overijssel. Zij bepalen het beleid. En jij kunt er invloed op hebben door te stemmen op een partij met een groen hart.